image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 tháng 7/2023
Lượt xem: 1776
       UBND thị trấn Cát Hải thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 tháng 7/2023 như sau: 

1. Công văn số 3383/BQL-LĐ ngày 10/7/2023 của Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng:

anh tin bai

2. Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 tháng 7/2023:

anh tin bai

3. Chi tiết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 tháng 7/2023:

anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới