image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 7 thành công tốt đẹp.
Lượt xem: 20

Sáng ngày 26/12/2023, Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 7 thành công tốt đẹp.

Anh-tin-bai

(Ông Đoàn Đông - Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp)

Anh-tin-bai

(Đoàn chủ toạ điều hành kỳ họp)

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe tờ trình của UBND: Về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Thông báo của UBMTTQVN thị trấn về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình đề nghị HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND. Tờ trình về việc đề nghị thu và chi ngân sách thị trấn Cát Hải năm 2024. Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...

Anh-tin-bai

(Bà Nguyễn Thị Viễn Trưởng ban ban Pháp chế HĐND  báo cáo kết quả thẩm tra)

Anh-tin-bai

(Bà Nguyễn Thị Quy - Trưởng ban Ban KT- XH, HĐND báo cáo kết quả thẩm tra)

Cũng tại kỳ họp HĐND thị trấn thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và bỏ phiếu  bầu bổ sung Ủy viên ủy ban UBND Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Xuân Chính – Trưởng công an thị trấn.

Anh-tin-bai

(Ông Đoàn Đông - Chủ tịch HĐND thị trấn Cát Hải tặng hoa chúc mừng ông Lê Xuân Chính)

Tại kỳ họp HĐND thị trấn giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn về các vấn đề phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng chính quyền, cũng như giành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà các đại biểu và cử tri quan tâm, được kỳ họp đánh giá cao.

Anh-tin-bai

(Đại biểu thảo luận tại kỳ họp)

Anh-tin-bai

(Đại biểu thảo luận tại kỳ họp)

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đổi mới, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách thị trấn Cát Hải năm 2022; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lện của HĐND năm 2024; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ viên uỷ ban nhân dân thị trấn Cát Hải ./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới