image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thị trấn Cát Hải tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11
Lượt xem: 73
Hướng đến ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, UBND thị trấn Cát Hải tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật đến người dân.

    UBND thị trấn đã và đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày “Pháp luật Việt Nam” 9/11 theo công văn số 3289/UBND-TP ngày 07/11/2023 của UBND huyện về việc tăng cường thông tin, truyền thông về ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

Anh-tin-bai

    Theo đó UBND thị trấn Cát Hải đã giao cho Công an thị trấn triển khai Tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy, tập huấn kỹ năng Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ trên địa bàn các Tổ dân phố. Chỉ đạo bộ phận Văn hoá- Xã hội thực hiện treo băng – rôn trước trụ sở UBND thị trấn, phối hợp với Trung tâm văn hoá – Thông tin thể thao huyện phát thanh các nội dung tuyên truyền và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, cổng thông tin thị trấn; lồng ghép hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thể hiện sự sáng tạo trong khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, công tác hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật… Nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của công chức, viên chức, người lao động góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng xã hội trật tự, văn minh, an toàn, lành mạnh.

Anh-tin-bai

(Đồng chí Lê Xuân Chính - Trưởng Công an thị trấn tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy, tập huấn kỹ năng Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ trên địa bàn các Tổ dân phố)

Anh-tin-bai

(Công an thị trấn triển khai Tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy tại Tổ dân phố)

Anh-tin-bai

(Công an thị trấn tập huấn kỹ năng Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ

trên địa bàn Tổ dân phố)./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới