image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cát Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.
Lượt xem: 17
Ngày 16/01/2024, UBMTTQ thị trấn Cát Hải long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Anh-tin-bai

Qua thi gian 1/2 ngày làm vic vi tinh thn đoàn kết, dân ch, trách nhim cao, Đại hi đại biu MTTQ th trn Cát Hi ln th IX, nhim k 2024-2029 đã thành công tt đẹp.

Đại hi đã nghiêm túc đánh giá đúng thc trng khi đại đoàn kết toàn dân ti địa phương, đánh giá nhng kết qu đạt được trong nhim k qua, nhng tn ti hn chế ca công tác Mt trn, nguyên nhân và đúc kết nhng bài hc kinh nghim qua quá trình trin khai thc hin. Thng nht đề ra chương trình phi hp, thng nht hành động nhim k mi vi mc tiêu, nhim v, gii pháp c th, sát và đúng vi thc tế địa phương.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đại hi đã biu dương, khen thưởng các tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong s nghip xây dng khi Đại đoàn kết toàn dân và công tác Mt trn nhim k va qua.

Anh-tin-bai

Đại hi đã hip thương c ra U ban MTTQ Vit Nam th trn Cát Hi khoá IX, hip thương c đoàn đại biu đi d Đại hi đại biu MTTQVN huyn khoá 13.

Đại hi đồng thun, nht trí cao thông qua Ngh quyết Đại hi nhim k 2024-2029.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Ti Đại hi ông Vũ Tiến Lp - HUV- Ch tch U ban MTTQVN huyn Cát Hi; ông Đoàn Đông - HUV - Bí thư Đảng u - Ch tch HĐND th trn đã phát biu động viên, biu dương nhng kết qu đạt được, nêu lên nhng tn ti hn chế cn khc phc trong nhim k qua, định hướng hot động ca MTTQ th trn Cát Hi trong thi gian ti. Đoàn Ch tch và Đại hi tiếp thu đầy đủđưa vào chương trình phi hp hành động nhim k mi./.

*Một số hình ảnh Đại hội:

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới