image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nội quy Làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Cát Hải
Lượt xem: 1427

NỘI QUY

Làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Cát Hải

(Ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải)

      Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) thị trấn Cát Hải; các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giao dịch tại Bộ phận Một cửa chấp hành nghiêm các quy định sau:

      I. Những quy định chung

      1. Giao tiếp, ứng xử phù hợp với Quy chế văn hóa công sở.

      2. Không mang theo các loại vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy, hóa chất độc hại. Không uống rượu, bia, hút thuốc là hoặc sử dụng chất kích thích.

      3. Giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan nơi làm việc.

      4. Có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ tài sản công tại trụ sở Bộ phận Một cửa, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

      5. Cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân chấp hành đúng các quy định trong nội quy này.

      6. Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác tại Bộ phận Một cửa.

      II. Đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

      1. Làm việc đúng giờ, mặc đồng phục hoặc trang phục gọn gàng, lịch sự; đeo thẻ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực.

      2. Tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, rõ ráng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần.

      3. Tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; trường hợp hoàn thành trước hạn liên hệ tổ chức, cá nhân để nhận kết quả; trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời hạn thông báo, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần; cập nhận hồ sơ đã tiếp nhận vào phần mềm quản lý và cấp mã số hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

      4. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích có hiệu quả. Thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, photocopy…

      5. Thu các khoản phí, lệ phí theo quy định.

      6. Không tiếp tổ chức, cá nhân và mời ra khỏi trụ sở làm việc trong các trường hợp: Không chấp hành Nội quy này; trong tình trạng say rượu, bia hoặc trong tình trạng mất kiểm soát hành vi do dùng chất kích thích; người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi; có hành vi gây mất trật tự hoặc có lời nói đe dọa, thiếu lịch sự, xúc phạm đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức thi hành công vụ.

      7. Không thực hiện các hành vi sau đây:

      - Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;

      - Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

      - Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;

      - Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;

      - Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;

      - Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

      - Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

      III. Đối với tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc

      1. Mặc trang phục gọn gàng, lịch sự; xuất trình đầy đủ giấy tờ, hồ sơ liên quan cho cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận, giải quyết.

      2. Chấp hành đúng Nội quy và thực hiện đúng giao dịch theo hướng dẫn của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

      3. Nghiêm cấm việc tự ý di chuyển, làm hư hỏng trang thiết bị của Bộ phận Một cửa; nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường theo quy định.

      4. Giữ trật tự khi đến liên hệ giải quyết công việc tại Bộ phận Một cửa.

      5. Có quyền được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính.

      6. Có quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về sự không cần thiết, tính không hợp lý và không hợp pháp của thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức khi có căn cứ, chứng cứ chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định của pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan.

      7. Có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy định.

      8. Không được thực hiện các hành vi sau đây:

      - Tự ý đi lại vào khu vực làm việc của cán bộ, công chức; quy phim, chụp ảnh khi chưa có ý kiến của lãnh đạo địa phương và Văn phòng UBND;

      - Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

      - Cản trở việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

      - Dùng các thủ đoạn khác để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

      - Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

      - Xúc phạm danh dự cơ quan có thẩm quyền; dùng vũ lực, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

      - Nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, không có bằng chứng, không trung thực, không đúng pháp luật, không đúng thực tế với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

      - Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

      IV. Thời gian làm việc

      Thời gian làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND thị trấn theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định);

      1. Thời gian làm việc giải quyết nghiệp vụ của cán bộ, công chức: Theo gời hành chính.

      2. Thời gian tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân:

      - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

      - Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

      Tập thể, cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân vi phạm Nội quy làm việc Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân thị trấn, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết Nội quy này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới