image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cát Hải thông báo kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023
Lượt xem: 1748
      Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 04/8/2023 của UBND huyện Cát Hải quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cát Hải thông báo kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023:
1. File PDF: Tải về

2. File JPG:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới