image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023
Lượt xem: 1689
      Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cát Hải thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 như sau:
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới