image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình Im Japan đợt 3 năm 2023
Lượt xem: 1755

Công văn số 3562/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 19/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công văn số 482/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/7/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước kèm theo Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình Im Japan đợt 3 năm 2023

1. File PDF: Tải về

2. File Ảnh:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới