image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)
Lượt xem: 1780
      Thực hiện Thông báo số 751/TB-UBND ngày 15/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc treo Cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).  Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải thông báo treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng như sau:
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới