image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cát Hải tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 1880
         Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2023, được sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy thị trấn Cát Hải và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải. Sáng ngày 06/7/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cát Hải tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
anh tin bai

(Đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

anh tin bai

(Đồng chí Bùi Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn trình bày báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023)

       Trong 6 tháng đầu năm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Cán bộ, đảng viên và Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, không xảy ra các điểm nóng và các vụ việc đột xuất bất ngờ. Công tác an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm và chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.  

       Hoạt động công tác Mặt trận thị trấn 6 tháng đầu năm đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề năm của huyện “Tập trung giải phóng mặt bằng - Tăng cường quản lý du lịch - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” để tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp thống nhất hành động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được tập trung triển khai, thực hiện. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được quan tâm chú trọng; công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ chính trị được Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cát Hải tổ chức đảm bảo đúng theo các quy trình hướng dẫn của MTTQ cấp trên.

anh tin bai

(Các đại biểu dự Hội nghị)

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới