image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Các Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 41
Các Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
 Lĩnh vực Công Thương
 Lĩnh vực Đất Đai
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
 Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
 Lĩnh vực Tư pháp
 Lĩnh vực Văn hoá -Thể thao
 Lĩnh vực Xây dựng
 Lĩnh vực Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới