image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”
Lượt xem: 1968
       Tăng cường nâng cao nhận thức, hiểu biết về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm chủ động phòng ngừa, phối hợp đấu tranh xử lý có hiệu quả với hoạt động của loại tội phạm lừa đảo trực tuyến qua Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến (gửi kèm), giúp cho nhân dân, cán bộ, công chức trên địa bàn biết được những dấu hiệu và cách phòng chánh của các hình thức lừa đảo trực tuyến.

 

anh tin bai

Tải về

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới