image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thị trấn Cát Hải tuyên truyền, vận động MỖI HỘ GIA ĐÌNH TỰ TRANG BỊ ÍT NHẤT 01 BÌNH CHỮA CHÁY
Lượt xem: 2656
      Thị trấn Cát Hải tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thị trấn Cát Hải hiểu biết pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và tự trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy “Mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy”.

anh tin bai

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy (nguồn: internet)

      Để quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.

      Các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC:

      - Ngày 03 tháng 01 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 01/CT-TTg của về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới;

      - Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Kết luận số 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”

      - Chương trình hành động số 15 ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Kết luận số 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”;

      - Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND thị trấn Cát Hải về thực hiện Chương trình hành động số 15 ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Kết luận số 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

      Trong đó, các văn bản tập trung chỉ đạo: “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, chủ động tìm hiểu, tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền về PCCC và tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị các phương tiện PCCC, CNCH thông dụng tại hộ gia đình như: Bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc,… để chủ động xử lý các sự cố cháy, nổ có thể xảy ra”. (tối thiểu mỗi gia đình phải trang bị 01 bình chữa cháy) hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

      Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu biết các quy định pháp luật về công tác PCCC.

      *Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC:

      - Theo Luật Phòng cháy chữa cháy số 27 ngày 29/6/2001 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN VN quy định tại Điều 50:

            + Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở, các loại rừng, phương tiện giao thông cơ giới thuộc phạm vi quản lý của mình.

            + Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới ngoài quốc doanh phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

            + Hộ gia đình phải chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để phòng cháy và chữa cháy.

      - Khoản 3b Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40 ngày 22/11/2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN VN quy định:

      Cá nhân có trách nhiệm:

            + Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;

           + Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng.

      *Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác PCCC:

      Quy định tại Điểm a, c, d Khoản 2 Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo quy định.

      Mức phạt này đồng thời áp dụng đối với hành vi:

      - Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ;

      - Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới theo quy định.

      UBND thị trấn Cát Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các hộ gia đình và cá nhân tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về PCCC. Đồng thời thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 50 của UBND thị trấn: “Mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy” hoàn thành trước ngày 30/9/2023./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới