image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 6 thành công tốt đẹp.
Lượt xem: 1885
       Sáng ngày 23/6/2023, Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 6 thành công tốt đẹp.
 
anh tin bai

(Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp)

anh tin bai

(Các đại biểu tham dự kỳ họp)

anh tin bai

 (Đồng chí Đoàn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu khai mạc kỳ họp)

anh tin bai

(Đồng chí Hoàng Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn trình bày báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023)

       Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND thị trấn đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn. HĐND thị trấn đã phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp xúc giữa đại biểu HĐND thị trấn với cử tri tại 06 Tổ dân phố, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành kỳ họp giữa năm 2023. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp của các tổ chức chính trị trên địa bàn thị trấn, công tác điều hành của UBND thị trấn và sự nỗ lực của Nhân dân đã khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

       Trên các lĩnh vực công tác của địa phương 6 tháng đầu năm; nhóm ngành kinh doanh, dịch vụ đã dần được phục hồi từng bước phát triển. Thu ngân sách tại địa phương đạt 61,33% kế hoạch huyện giao, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh đường hè, vệ sinh môi trường được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. An ninh, Quốc phòng được giữ vững, địa phương không có điểm nóng, không có tình huống đột xuất, bất ngờ; thực hiện tốt mô hình Cát Hải 5 an tại địa phương. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; các nhà trường duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2022 -2023.

anh tin bai

(Đồng chí Phạm Vĩnh Thành - Chủ tịch UBND thị trấn trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh thị trấn 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023)

anh tin bai

(Đồng chí Bùi Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn thông báo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023)

       Tại kỳ họp các đại biểu được nghe các báo cáo của UBND: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh thị trấn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thông báo của Ủy ban MTTQ thị trấn về công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo của Công an thị trấn về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.Các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thị trấn: về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các báo cáo của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị trấn: về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022.

       Tại kỳ họp HĐND thị trấn giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn về các vấn đề phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng chính quyền, cũng như giành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà các đại biểu và cử tri quan tâm, được kỳ họp đánh giá cao.

anh tin bai

(Đồng chí Nguyễn Đình Giang - Thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo nghị quyết)

       Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đổi mới, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thị trấn Cát Hải năm 2022; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị trấn Cát Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới