image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thị trấn Cát Hải đẩy nhanh tiến độ cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân
Lượt xem: 1758
       Trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của người dân, thị trấn Cát Hải đẩy nhanh tiến độ cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân và tiến xa hơn là thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
anh tin bai

(Người dân thị trấn Cát Hải đến Công an thị trấn kích hoạt tài khoản định danh điện tử)

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại cuộc họp ngày 23/6/2023 về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp định danh điện tử và kích hoạt định danh điện tử. Ban chỉ đạo Đề án 06 thị trấn Cát Hải đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp và kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn.

       Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” hướng dẫn, yêu cầu nhân dân đến Công an thị trấn làm các thủ tục thu thập hồ sơ cấp định danh điện tử và đến điểm kích hoạt để tổ công tác hướng dẫn, kích hoạt định danh điện tử cho công dân; vận động để nhân dân hiểu được ý nghĩa của định danh điện tử, từ đó chủ động đến Công an thị trấn làm các thủ tục thu thập hồ sơ cấp định danh điện tử và kích hoạt định danh điện tử.

       Công an thị trấn Cát Hải là lực lượng chủ công, nòng cốt, khắc phục mọi khó khăn, làm thêm ngày, thêm giờ, tích cực phối hợp với các thành viên trong 06 Tổ công tác thực hiện hỗ trợ nhân dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 (gọi tắt là Tổ công tác) đẩy nhanh tiến độ cấp và kích hoạt định danh điện tử cho người dân. Công an thị trấn cùng với các Tổ công tác luôn bố trí cán bộ, máy móc, thiết bị để phục vụ người dân vào tất cả các ngày trong tuần, từ 08 giờ đến 22 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần. Những trường hợp trong diện gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, Tổ công tác đến tận nơi để hướng dẫn và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho họ. Với tinh thần nhiệt tình, hăng hái, tâm huyết, các thành viên Tổ công tác vừa làm, vừa giải thích sự cần thiết phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 2 đối với người dân, để người dân được hưởng các tiện ích khi tham gia các giao dịch dân sự, cũng như các nhóm tiện ích khác trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới