image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thực hiện dịch vụ công toàn trình đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Lượt xem: 118
      Nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải gửi nội dung hướng dẫn đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình để cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn biết, thực hiện.

1. Video hướng dẫn:

2. Tài liệu hướng dẫn:

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai


image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới